Yayımcı ve Yazar

Bir yayımcı, yazarının yazdığı yazılar ile ön plana çıkar. Yazmadaki en önemli rol; fikir ve duygulardır. Yazılması istenen konunun önce araştırılması, öğrenilmesi ve sonra da yazıya aktarılması gerekir. Yazar; kişi ve konu hakkında yeterli bilgiye ve fikre sahip olduğunda, konuyu okuyuculara aktarmaya hazır hissettiğinde ortaya metinler çıkmaya başlar. Konu belirlendi, araştırma yapıldı, yazılar yazıldı. Yazar yazdığı yazıyı, yazıları bir okuyucu gözü ile defalarca okur. Her kelimenin anlamı ile bütünleştiğinden ve okunduğunda eksik bir bilginin olmadığından emin olur. Yayımcının ekibindeki editörler, yazarın yazdığı metinlerin editörlüğünü üstlenir. Yazar anlatımını yaptığı her konunun yeteri kadar anlaşılır olup olmadığını bilir. Son düzenlemeler için, yazılarını araştırdığı konular üzerinden doğrulamalar yapılır. Yanlış olan bir şeyler varsa editörler aracılığı ile düzeltilir. Böylece, okuyucu ile buluşmaya hazır metinler ve yazarı ile güzel işler başaran bir yayımcı ortaya çıkar.

Yayımcı: Gazete, dergi, kitap gibi okunacak şeyleri yayımlayan kişi ya da kuruluş.

Editör: Yayınlanacak olan içerikleri gözden geçirip düzenleyen kişi, kişiler. 

Editörlük: Yayınlanacak olan içeriklerin gözden geçirilip düzenlenmesi işi.

Simge Işık

Simge Işık, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü öğrencisidir. Yıllardır yazı yazmakta ve de resim çizmektedir. Kendine ait bir resim atölyesi ve ‘Kutsal Su’ isimli bir şiir, deneme kitabı bulunmaktadır.