Genel Uyarılmışlık Hali

Genel Uyarılmışlık Hali

Bu yazıyı okumadan önce böyle bir terimle karşılaşmamış olabilirsiniz. Daha önce karşılaşmamış olmanız ise hayatınızın merkezinde olduğu gerçeğini değiştiremez. Merkezde olacak kadar ne gibi bir öneme sahip olabilir? İlk olarak ‘öğrenme’ kelimesini açıklamak gerek. Öğrenme; yaşantı veya tekrar sonucu davranışlarımızda meydana gelen, sürekli devamlılık gerektiren değişiklik olarak tanımlanabilir. Yukarıda yazılan kelimeler birbirlerine bağımlı haldedir. Öğrenmenin tanımı yapıldığına göre genel uyarılmışlık hali açıklanabilir. İlk olarak, organizmanın öğrenmesi için genel uyarılmışlık halinde bulunması gerekir fakat bu uyarılmışlık gereğinden fazla ya da zayıf olmamalıdır. Örnek vererek açıklayayım; eğer sizler uykuda kulaklık takıp ders notlarını dinlemeye kalkarsanız uyandığınızda muhtemelen hatırlayacağınız kayda değer bir birikiminiz olmaz. Bu durum genel uyarılmışlık seviyenizin o an zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. Peki, uyarılmışlık seviyeniz fazla olsa örneğin sınıf öğretmeniniz dersleri sürekli gereksiz bir şekilde aşırı yüksek sesle anlatsa, bir anda soru sorsa ve sizi azarlasa o konuyu ya da sorulan soruyu öğrenmenizi engellemiş olur. Sebebi ise genel uyarılmışlık seviyemizin yüksek olmasından dolayı aşırı kaygı ve şiddetli heyecan yaratmasıdır. Öğrenmenin verimli olabilmesi için organizmanın uyanık, tetikte (alert) ve istekli olması şarttır. Dikkat ederseniz bu zamana kadar ne öğrenmiş olursak olalım genel uyarılmışlık halimizin fazlalığa kaçmadan ki halinde olan o süreçte öğrendik. İlkokul-ortaokul zamanlarımızda ders çalışırken yatağa uzanmayın denmesi işte bu sebeptendir. Örneklerden hareketle yanlış anlaşılmaması gereken bir durum vardır o da şudur: Her yüksek ses bizim uyarılmışlık seviyemizi aşırılaştırmaz aksine bazen düşük olan seviyemizi olağan seviyeye getirebilir. Öyleyse öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ilk adım genel uyarılmışlık halinin ideal seviyesinde olmasıdır. Öğrenme ile ilgili bilinmesi gereken çok konu vardır ve her biri bir öncekinin devamıdır. Bu yazıda ilk adımdan son adıma kadar gerekli olan öğrenme çizgisinin bütünlüğünü sağlayan bir konuyu açıkladım.

İlgili Yazılar