Cadılar Bayramı Tarihçesi

Halloween, Türkçe karşılığı ile cadılar bayramı uzun bir tarihe sahip olan Avrupa kökenli bir bayramdır. Başlangıç tarihi net olarak belli olmasa da 1. yüzyılda Britanya bölgesinde yaşayan pagan keltlerin kışa geçiş festivali olan Samhain’den evrimleşmiştir. Pagan keltler yazın ve hasat mevsiminin bitiş günü olan 1 Kasım’da ölümlüler dünyasının kapısının açıldığına inanmışlardır. Ruhların ve insanların birleştiği bu gece başta keltlerin en korkunç gecelerinden biri sayılmış, kötü ruhların onlara bulaşmaması için adaklar adayıp sofralar kurmuşlar, ruhlardan kaçmak ve korunmak için maskeler takarak geceyi geçirmeye çalışmışlar. Romalılar aynı yüz yıl içerisinde bölgeyi fethettiklerinde bu korkunç gün şekil değiştirmiş, Romalı paganların kutladığı hasat bayramı pomona ve feralia bayramları ile birleştirilmiştir. Samhain artık yazın bitişinin daha coşku ile kutlandığı büyük sofraların kurulduğu eğlencelerim düzenlendiği bir gün haline gelmiştir çünkü Romalı paganlar hasat bitişini ne kadar coşku ile kutlarlarsa gelecek hasatın daha iyi olacağına inanmaktaydılar.

Samhain gününde yoksul çocuklara kek dağıtılmış ve maskeler takılmaya devam edilmiştir. Zamanla bölgede Hristiyanların çoğalması ve yönetimi ele geçirmeleriyle beraber, kilise bu bayramdan rahatsız olmuş ve paganlara dair tüm inanışlar gibi bu bayramı da yasaklamıştır. Ancak bir kültürün yıkılması değiştirilmesinden zor olduğu için 13 Mayıs’ta kutlanan azizler gününü 1 Kasım’a çekmiş ve bugünün artık Azizler Günü olarak kutlanmasını istemiştir.

31 Ekim gecesi artık Azizler Günü arifesi haline gelmiş, All Hallow’s eve (azizler günü arifesi) sözcüğünün çok kullanım ile aşılmasıyla beraber Halloween kelimesi türemiştir.

Bu bayramda eski pagan adetleri sadece isim değiştirmiş insanlar maskeler takıp eğlenmeye, büyük sofralar kurmaya ve yoksul çocuklara kek dağıtmaya devam etmiştir.

Avrupa’da başlayan reform hareketleri ile Halloween geçerliliğini yitirmiş ve sadece Britanya bölgesinde kutlanan bir gün halime gelmiştir. 19. Yüzyılda İrlanda’da başlayan kıtlık yüzünden büyük göçler meydana geldi. İrlandalılar Amerika’ya göç ettiler ilk başta ırkçılığa uğrayan İrlandalılar, çok çalışma ve para kazanma ile yerleştikleri bölgelerde yüksek statü sahibi oldular. Bu göçler esnasında sadece insanlar göç etmedi tabi ki kültürleri de göç etti. Halloween bayramını yanlarında götüren İrlandalılar ilk olarak tüm Amerika’ya bu bayramı öğrettiler. İkinci Dünya Savaşı sonrası kapitalist düzen ile var olan dünya bu kazan kazan gününü çok sevdi ve ilk olarak tüm Amerika’ya daha sonra tüm Avrupa ve belirli ülkelere bugünü taşıdılar. 1950’lerde tüm Amerika’da duyulan bayram bugün kapitalist düzenin getirileri ile tüm dünyaya duyurulmuştur. Sinema etkeni cadılar bayramının tanıtımında çok fazla yardımcı olmuştur özelikle korku filmleri.

Bir pagan bayramının bugün tüm dünyanın bildiği seküler bir gün haline dönüşmesini izliyoruz global bir köy olan dünyada artık yeniliklerin ve kazan kazan durumunun daha çok artacağı günler göreceğiz.

Hepinize korku dolu cadılar bayramı diliyoruz.

Mediha Güçlü

Mediha Güçlü. Sakarya Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünde okuyor. Farklı ilgi alanlarına sahip. Tarih ve Mitoloji konuları üzerinde araştırma yapmayı çok seviyor. Sinema ve Diziler üzerine konuşmayı ve tartışmayı sever. Birçok farklı hobisi olmasının yanı sıra fotoğraf çekmeyi ve farklı yerler görmeyi seviyor.