Başarı Odaklılık

Başarı Odaklılık

“Ödül verenin yoksa ödülünü kendin almayı bileceksin”

Başarı odağı yüksek kişiler, kendilerine yüksek standartlar belirlerler. Bu yönü güçlü kişiler, yaptıkları işte başkasının yönlendirmesi olmadan kendileri için hep daha iyisine ulaşmayı hedeflerler. Neyi başarmak istedikleri konusunda nettirler ve attıkları her adım bu hedefe yöneliktir. Hedeflerine ulaşma konusunda yollarına azimli bir şekilde devam ederler. Karşılarına çıkan engeller karşısında olumlu bakış açılarını korurlar ve yılgınlık göstermezler. Zorluklarla karşılaşmak onlara heyecan verir, zorlu durumları kendilerini test ettikleri fırsatlar olarak görürler.

Öğrenme Çevikliği; Bu yeteneğe sahip kişiler yeni şeyler öğrenmeye meraklıdır, çabuk öğrenir ve öğrendiklerini hayata geçirmek için aktif bir çaba sarf ederler. Öğrenmeyi sadece mecburiyet olarak algılamadıkları için şirketlerinin kendilerini yönlendirmesini beklemeden harekete geçerler. Bu kişilerin bir başka temel özelliği ise, öğrendiklerini test etme arzularıdır. Bu yüzden yeni bir şey öğrendiklerinde bunu uygulamaya döküp işe yarayıp yaramadığını görmek isterler. Testleri, yaptıkları hataları öğrenme fırsatı olarak görür ve bunlardan ders çıkarırlar. Sonuç olarak bu özellikler kişinin yaptığı iş konusunda; özellikle işi ile ilgili konulara hakimiyetiyle, yeni iş tarzlarına kolay uyum sağlayabilmesiyle ve ürettiği yaratıcı çözümlerle kendini diğerlerinden ayrıştırmasını sağlar. Bir liderin yeniliklere açık olması, yenilikleri hayata geçirme konusunda istekli ve cesur davranması şirketin rekabet avantajını koruyabilmesi için de kritiktir. 90’lı yıllarda önde gelen şirketlerin önemli bir kısmı bugün hayatımızda yoksa ya da artık geride kaldıysa bunun nedeni yeniliklere açık olmayan liderlere sahip olmalarıdır.

Analiz Yeteneği; Bu yeteneğe sahip kişiler olay ve olguları hızlı kavrarlar. Sistematik düşünebilme becerisine sahiptirler. Herhangi bir konuda karar verirken ya da bir sorunu irdelerken çok yönlü düşünürler. Bu kişiler objektif verilere dayalı karar vermeyi tercih ederler. İş hayatlarında uzmanlık gücünü etkili bir biçimde kullanırlar ve verdikleri kararların isabetli olmasıyla diğerlerinden ayrışırlar. Hızlı kavrayan bir lider, sorunları ya da fırsatları çok daha çabuk analiz eder bu sayede “proaktif’’ bir şekilde hareket edebilir. Liderin, duygusal ve sosyal zekası ne kadar yüksek olursa olsun başarılı olabilmesi için beklenenin üzerinde bir analiz yeteneğine sahip olması gerekir.

İlgili Yazılar